Adatkezelési tájékoztató

 

COOKIE SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. május 25-től


 
 
 

A www.kolohjudit.hu oldal az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlappal kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban: érintett vagy látogató, esetleg felhasználó) részére az adatkezelés gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.


 

1. Cookie, azaz süti

Jelen cookie szabályzat a kolohjudit.hu weblapra vonatkozik, mely oldalakon a látogatók megismerhetik szolgáltatásainkat, egyéb információkat gyűjthetnek és kapcsolatot is létesíthetnek velünk.

 

2. Mi az a süti?

A süti egy olyan betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakra belép. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató online eszközét, így a honlap részére a látogatóról egyedi információk tárolódnak el. Ezáltal a látogatónak a honlapra történő későbbi belépése során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A legtöbb jelentős weboldal használ ilyen cookie-kat.

 

3. A sütik előnyei

A sütik rendszerint hasznosak, mert felhasználóbaráttá teszik azokat a honlapokat, amiket rendszeresen látogatsz. Ha ugyanazt a számítógépet és böngészőt használod, mint korábban, akkor a sütik megjegyzik a beállításaidat. A honlapunk által használt sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján személyesen beazonosítható lennél.

 

4. Sütik letiltása és eltávolítása

Sütik letiltására, eltávolítására a böngésző beállításain keresztül van mód. További segítséget a böngészők Súgó menüpontja tud nyújtani (F1).


 

5. Az adatkezelés elvei

A www.kolohjudit.hu oldal meglátogatásával a felhasználó személyes adatainak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk.

A személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, melyek közül a legfontosabbak a következők: az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

 

6. Adatkezelések

6.1. Cookie-k alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi a www.kolohjudit.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütiket”), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.
Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a felhasználó le nem törli azt.

Az érintett látogatásakor honlapunk az alábbi szöveggel figyelmezteti a látogatót a cookie-k alkalmazására: „A kolohjudit.hu honlap a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát.”

Az „Elfogadom” gombra kattintva járulhatsz hozzá a cookie-k alkalmazásához.

 

6.2. Üzenetküldés honlapunk beépített űrlapjával

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: válaszadás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

 

6.3. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

 

7. Adatbiztonság

Az elektronikusan (e-mailben) tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel és tűzfallal biztosítjuk. E megoldások kezeskednek az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelméért.

 

8. Az érintettek jogai

Tájékoztatást kérhetsz a személyes adataid kezeléséről. A legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban adunk ingyenes tájékoztatást.

Kérheted személyes adataid törlését.

Jogorvoslatért fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)


 

9. Tárhelyszolgáltatónk

DiMa.hu Kft.

Telefon: 06-52-322-121
Telefon: 06-1-445-1978
Fax: 06-52-500-312
Műszaki support telefonszám: +36 52 212 284

E-mail címeink:
Általános információ, ügyfélszolgálat: info@dima.hu
Megrendelés: megrendeles@dima.hu
Számlázás: szamlazas@dima.hu
Műszaki információ: muszaki@dima.hu
Műszaki hibabejelentés: www.dima.hu/hibajegy
Skype azonosítónk: dima.hu.kft

Ügyfélszolgálat nyitvatartás:
H-P: 8:00-17:00
Sz-V: zárva

Cégadatok:
DiMa.hu Kft.
Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-25574858
Nemzetközi számlaszám: HU32 1160 0006 0000 0000 2557 4858
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017